RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Republici Hrvatskoj je problem proglašenja nestale osobe umrlom, te dokazivanja smrti aktualan i zbog posljedica Domovinskoga rata. Naime, još ima osoba koje se nakon Domovinskoga rata vode kao nestale. Zato autorica u ovome članku obrađuje postupak za proglašenje nestalog umrlim i dokazivanja smrti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)