RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2006
  • Članak:Rad volontera
  • Stranica:58.
  • Autor/i:Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Prema Zakonu o radu volonterski rad je stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U praksi se učestalo pojavljuju pitanja vezana uz ovaj institut, pa opširnije o tome autor piše u nastavku teksta. Napominjemo kako je o tome pisala i autorica Nada Dremel: "Volonteri - ugovaranje, doprinosi i porezi", i to u časopisu RRiF, br. 11/05., str. 120. do 133.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)