RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novim Zakonom o obveznim odnosima izmijenjene su a odredbe o ugovoru o organiziranju putovanja. Sve do nedavno zaštita putnika u turističkim paket-aranžmanima nije bila usklađena s europskim standardima. Zato je u novom Zakonu o obveznim odnosima ugrađena Smjernica 90/314/EEC o turističkim paket-aranžmanima kako bi se i u tom području zaštita potrošača uskladila s europskim propisima.

Autorica u ovome članku razmatra najvažnije odredbe Smjernice, te ih uspoređuju s odgovarajućim hrvatskim odredbama, pri čemu se osobit naglasak stavlja na novine. No, prije toga autorica upozorava na koji način su pojedine države primijenile Smjernicu u svoje propise, te na povijesni razvoj njezina donošenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)