RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Tražbine ovršenika prema trećoj osobi (njegovu dužniku) na predaju (određenih) ili isporuku (zamjenjivih) pokretnih stvari te zbog predaje nekretnina mogu imati znatnu imovinsku vrijednost jer njihovom realizacijom ovršenik može steći vlasništvo, odnosno posjed stvari koje mogu postati predmetom ovrhe. Upravo je zato trebalo i takve tražbine učiniti predmetom ovrhe, analogno kao što je to učinjeno i za novčane tražbine ovršenika prema njegovim dužnicima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)