RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uporaba vozila, najčešće osobnih automobila u vlasništvu društva, i za privatne potrebe gotovo je uobičajena praksa. Troškovi koji tako nastaju terete društvo. Prema poreznim propisima, troškovima koji smanjuju poreznu osnovicu mogu se smatrati troškovi nastali u vezi s obavljanjem djelatnosti, a oni koji se ne mogu povezati s djelatnošću društva vlastita su potrošnja i oporezuju se. Zakon o porezu na dohodak ih smatra primitcima u naravi. U tom slučaju postoji trošak u smislu Zakona o porezu na dobit. Ako se ne smatraju dohotkom, a to znači da se u većem dijelu koriste za službene svrhe, oporezuju se tako da se ne priznaje 30% nastalih troškova vezanih za određeno vozilo. Prema tome, kriterij za razgraničenje između vozila za koja se utvrđuje plaća u naravi ili se 30% troškova oporezuje porezom na dobitak jest prosudba koristi li se to vozilo značajno u privatne ili pretežito u službene svrhe.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)