RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlasničkim ulaganjima koja su predmet istraživanja o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima razumijevaju se sva ulaganja nerezidenata kojima se stječe vlasnički udio u domaćem rezidentu – pravnoj osobi odnosno ulaganja rezidenata kojima se stječe vlasnički udio u nerezidentu – inozemnoj pravnoj osobi. Osim toga, sve novčane ili nenovčane transakcije između domaćih trgovačkih društava i njihovih podružnica u inozemstvu, odnosno između inozemnih trgovačkih društava i njihovih podružnica u Hrvatskoj, također su predmet ovog istraživanja. S obzirom na to da je način izvještavanja ponovno promijenjen, u članku pojašnjavamo promjene.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)