RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U skladu s Ustavom, te procesom pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji i usklađivanju naših postojećih zakonskih odredaba sa zakonskom regulativom Europske Unije, Hrvatski sabor je donio Odluku o proglašenju Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov., br. 103/03.) koji je stupio na snagu početkom srpnja 2003.

Pravne i fizičke osobe koje su do stupanja na snagu Zakona o zaštiti osobnih podataka imale ustrojene neke od evidencija osobnih podataka, bile su obvezne u roku od godine dana te evidencije prilagoditi odredbama spomenutoga Zakona. O tome pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)