RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
  • Članak:Odgovori na pitanja
  • Stranica:109.
  • Autor/i:Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.

Sažetak:

Savjeti koje dajemo vezani su uz pitanja nastanka porezne obveze za PDV, opisuje se problem prehrane radnika tijekom rada i rada na terenu, kao i druga pitanja o kojima je zauzelo stajalište Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Podsjećamo na to da su u našem časopisu RRiF, u ovoj rubrici dana brojna objašnjenja o poreznim i bilančnim problemima (npr. br. 10/05., str. 95., br. 11/05., str. 85. i dr.).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)