RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome broju časopisa RRiF donosimo izabrana službena tumačenja1 što obuhvaćaju primjenu propisa iz područja poreza, trgovine i radnih odnosa, a daju odgovore na neka aktualna pitanja u praksi. Riječ je o skraćenim tekstovima cjelovitih tumačenja, što u bitnome objašnjavaju primjenu propisa, a u cijelosti su objavljeni u našem časopisu PRAVO i POREZI u brojevima kako je navedeno.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)