RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
 • Članak:Anatocizam i anuiteti
 • Stranica:84.
 • Autor/i:Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.

Sažetak:

Početkom primjene novoga Zakona o obveznim odnosima (na snazi je od 1. siječnja 2006.) iskrsnula su neka sporna pitanja oko mogućnosti (dopuštenosti) obračuna kamata na kamate. U članku se ukazuje na razlike između dosadašnjega i novog kamatnog uređenja, te se daju (pokušavaju dati?) odgovori na sljedeća pitanja:

  je li doista zabranjeno svako ugovaranje ukamaćivanja dospjelih ugovornih kamata,
 • jesu li kamate na kamatnu glavnicu prema čl. 400., odnosno 31. ZOO-a ugovorne ili zatezne,
 • je li dopušteno ukamaćivanje anuiteta,
 • zašto za anuitete vrijedi trogodišnji zastarni rok,
 • smiju li se na dospjele ugovorne kamate obračunavati zatezne kamate, te
 • mogu li zatezne kamate kompenzirati ukidanje dopuštene kapitalizacije dospjelih ugovornih kamata u kreditnom bankarskom poslovanju.
O svemu tome pročitajte u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)