RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U prošlom broju našega časopisa započeli smo s temom obrade faktoringa kao jednog od suvremenih oblika kratkoročnog financiranja, osvrnuvši se na njegove osnovne modalitete na domaćem i inozemnom tržištu i njihove prednosti. Autor u nastavku pojašnjava izračun faktoringa, instrumente osiguranja u faktoringu, dokumentacijski proces i računovodstveno evidentiranje faktoringa.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)