RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, ako je ugovorena valutna klauzula
  2. Prijeboj između potraživanja za najamninu i obveze za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)