RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Društvo (matica) koje ima povezano društvo (podružnicu) provodi konsolidaciju financijskih izvješća matice i povezanog društva. Konsolidaciju treba provesti tako da konsolidirana izvješća čine izvješća skupine (matice i svih povezanih društava) kao da su jedna gospodarska cjelina. Zakonski predstavnik poduzetnika, sukladno odredbama čl. 30. Zakona o računovodstvu, u roku devet mjeseci nakon isteka poslovne godine tj. do kraja rujna 2006. za 2005. konsolidirana izvješća treba predočiti vlasnicima. Budući da se prema ZTD-u, glavna skupština mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine (čl. 277. st. 1. i čl. 441. st. 1.) trebalo bi konsolidirana financijska izvješća razmotriti na skupštini do kraja kolovoza kako to predviđa ZTD, a ne do kraja rujna kako to predviđa Zakon o računovodstvu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)