RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vrijeme uopće, a osobito protek vremena ima veliku ulogu u nastanku, promjeni i prestanku određenih prava i obveza. U određenim okolnostima vrijeme postaje pravnom činjenicom, napose kad je riječ o zastari koja je kao poseban institut izravno vezan za ispunjenje ugovora. Nastupanjem zastare nastaje za ugovaratelje potpuno nova situacija koja ide u korist dužnika makar nije ispunio obvezu što je jedna od glavnih iznimaka u obveznom pravu koje je inače u načelu strukturirano u korist vjerovnika. Osobitu pozornost treba pridati osobitostima zastare u međunarodnoj trgovini.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)