RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor se u ovome članku ne bavi baš svakom pojedinom odredbom novoga Zakona o sudovima (koji je stupio na snagu 29. prosinca prošle godine) što bi bio komentar Zakona, nego samo onim što smatra najvažnijim i/ili najzanimljivijim ili najaktualnijim, bilo da je riječ o preuzimanju starog ili pak o novom rješenju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)