RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
  • Članak:Carinska deklaracija
  • Stranica:133.
  • Autor/i:Melita BULJAN, dipl. oec.

Sažetak:

Carinska deklaracija je radnja ili isprava kojom deklarant zahtijeva stavljanje robe u neki od carinskih postupaka. Podnosi se u propisanom obliku i na odgovarajući propisani način, ovisno o vrsti carinskog postupka.

U nastavku autorica podrobno objašnjava provedbu redovitih, skraćenih i drugih carinskih postupaka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)