RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na području međunarodnog poreznog prava tumačenje pojma »poslovne jedinice« (dalje: PJ) od posebnog je značenja. U uvjetima u kojima između država postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: UIDO), oporezivanje poslovne jedinice uređeno je čl. 5. OECD-ova Modela UIDO-a, prema kojemu se oporezivanje obavlja u državi izvora, odnosno tamo gdje se obavlja djelatnost i ostvaruje dobitak poslovne jedinice. Kod građevinskih radova često je nejasno je li i pod kojim uvjetima ispunjena pretpostavka za postojanje PJ. Stoga ćemo u nastavku prikazati kako je u hrvatskom poreznom zakonodavstvu riješeno oporezivanje poslovnih jedinica inozemnih poduzetnika, odnosno kako je oporezivanje PJ riješeno u OECD-ovu Modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)