RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja vrlo su važan segment poreznog sustava države. Naime, međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad zakona.

Međunarodnim se izbjegavanjem dvostrukog oporezivanja nastoji fiskalno rasteretiti poreznog obveznika od dvostrukih poreznih davanja u dvije države. Tako se međunarodno oporezivanje može zasnivati na načelu plaćanja poreza u državi rezidentnosti, te plaćanju poreza u državi izvora.

Republika Hrvatska od 1. siječnja 2006. primjenjuje 40 ugovora, sklopljeni su i primjenjuju se ugovori sa svim europskim državama, osim Republike Portugal.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)