RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 24. i 25. siječnja 2006., IASB je raspravljao o poslovnim kombinacijama, financijskim instrumentima i radnoj skupini za osiguranje, troškovima posudbe, izvještajima o uspješnosti poslovanja, računovodstvenim standardima za mala i srednje velika poduzeća, zaradama po dionici i aktivnostima Odbora u tumačenju standarda. Rasprave po svim tim točkama bile su načelne i nisu doneseni nikakvi posebni zaključci. Rasprava će se nastaviti na sljedećim sjednicama Odbora.

Istodobno je dan na raspravu tekst budućeg standarda Menadžerskog izvještaja, koji je sastavni dio godišnjeg financijskog izvješća. U nastavku ukratko iznosimo njegov sadržaj.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)