RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o reviziji je na nov način uređena djelatnost revizije te je proširen krug obveznika revizije kao i pravnih subjekata koji su ovlašteni obavljati reviziju. S obzirom na navedeno, u članku se daje pregled obveza koje nastaju za trgovačka društva čiji financijski izvještaji podliježu obvezi revizije jedanput godišnje (obveznici revizije) usvajanjem novoga Zakona i njegovim stupanjem na snagu 20. prosinca 2005. Na kraju članka daje se ogledni primjer ugovora o obavljanju revizije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)