RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Otpis potraživanja u kojemu je sadržan PDV
  2. Predujmovi za nabavu dugotrajne imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)