RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U 2005. primjenjuje se novi Zakon o porezu na dobit i stari Zakon o računovodstvu koji razumijeva primjenu MRS-ova koji su objavljeni u Narodnim novinama. U tom se pogledu može zaključiti da računovodstveni sustav nije u potpunosti ažuran budući da nisu objavljeni (a to znači da se ne mogu ni primijeniti) svi MRS-ovi koje je objavilo odgovarajuće tijelo.

Za 2005. vrijede stari standardi s obzirom na to da MSFI-ovi još nisu objavljeni u Narodnim novinama. Ti MRS-ovi uređuju pitanje utvrđivanja poslovnog rezultata primjenom odgovarajućih računovodstvenih politika kojima se u kraćim rokovima može utjecati na visinu iskazanog dobitka i u pojedinim slučajevima i na svotu plaćanja poreza. Kada se u računovodstvene politike uključi i MRS 12 koji uređuje pitanja poreznog planiranja, kao sustavnom pristupu korištenju poreznih povlastica, tada se primjenom raznih računovodstvenih politika može očekivati sinergijski učinak.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)