RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu RRIF, br. 2/06. iscrpno smo pojasnili sastavljanje Prijave poreza na dobitak za 2005. (Obrazac PD), Bilance i Računa dobitka i gubitka za male, srednje velike i velike poduzetnike. Potaknuti pitanjima naših čitatelja, u ovom članku osvrnut ćemo se na nekoliko pojedinosti u vezi s poreznom prijavom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)