RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema Zakonu o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 47/03.) i Pravilniku o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 49/03. i 41/04.) poslovni subjekti - obveznici poreza na dobitak (poduzetnici, banke i štedionice te društva za osiguranje) obvezni su Financijskoj agenciji (FINA-i) predavati svoje financijske izvještaje.

Krajnji rok za predaju tih izvještaja uređen je čl. 10 navedenog Zakona. U skladu s tim sastavljeni izvještaj za poslovnu 2005. obveznici trebaju predati najkasnije do 31. ožujka 2006. O tome pišu naše suradnice iz FINA-e.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)