RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Pristup fondu nekretnina kreditnim financiranjem - opoziv ugovora o zajmu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)