RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2005
  • Članak:Pravo društava
  • Stranica:127.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Naknada članu komanditnog društva na dionice (KgaA)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)