RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Nadležnost trgovačkih sudova (čl. 34.b ZPP-a)
  • Revizija - dopuštenost (čl. 382. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)