RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2005
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:111.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Probni rad (čl. 31. ZR-a)
  • Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 106. ZR-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)