RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2005
  • Članak:Pravo kredita
  • Stranica:101.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Kupoprodaju osobnog vozila financira isključivo suprug: je li supruga sukorisnik kredita ili je samo sudužnik?

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)