RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2005
  • Članak:Pravo najma
  • Stranica:100.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Manja površina od ugovorom predviđene predstavlja nedostatak predmeta najma

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)