RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Pravne i fizičke osobe dužne su, na pisano traženje inspektora Državnog inspektorata, dostaviti inspektoru samo one podatke koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora
  • Brat obrtnika ne može, kao član obiteljskog domaćinstva, pomagati obrtniku u obavljanju obrta
  • Nitko ne može biti kažnjen za prekršaj, ako djelo prije nego što je bilo počinjeno nije bilo zakonom, ili na zakonu utemeljenom propisu, određeno kao prekršaj
  • Nije nepotpun podnesak koji nije podnesen u dovoljnom broju primjeraka
  • Zahtjev za izvanredno preispitivanje odluke o prekršajnom postupku može podnijeti samo okrivljenik koji je rješenjem o prekršaju kažnjen bezuvjetnom kaznom zatvora
  • Pogrešnom uputom suda prvog stupnja nije moguće steći neko pravo koje stranka u postupku nema prema zakonu
  • Samo potvrda pošte mjerodavna je za datum preporučene predaje podneska upućenih sudu i tijelu uprave koje vodi prekršajni postupak
  • Kad je podnesak upućen sudu običnom pošiljkom, danom predaje sudu smatra se dan kad je primljen u sudu
  • Novčanom kaznom zbog neopravdanog neodazivanja pozivu suda može se kazniti samo svjedok koji je uredno pozvan radi ispitivanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)