RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Pravne i fizičke osobe dužne su, na pisano traženje inspektora Državnog inspektorata, dostaviti inspektoru samo one podatke koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora
 • Brat obrtnika ne može, kao član obiteljskog domaćinstva, pomagati obrtniku u obavljanju obrta
 • Nitko ne može biti kažnjen za prekršaj, ako djelo prije nego što je bilo počinjeno nije bilo zakonom, ili na zakonu utemeljenom propisu, određeno kao prekršaj
 • Nije nepotpun podnesak koji nije podnesen u dovoljnom broju primjeraka
 • Zahtjev za izvanredno preispitivanje odluke o prekršajnom postupku može podnijeti samo okrivljenik koji je rješenjem o prekršaju kažnjen bezuvjetnom kaznom zatvora
 • Pogrešnom uputom suda prvog stupnja nije moguće steći neko pravo koje stranka u postupku nema prema zakonu
 • Samo potvrda pošte mjerodavna je za datum preporučene predaje podneska upućenih sudu i tijelu uprave koje vodi prekršajni postupak
 • Kad je podnesak upućen sudu običnom pošiljkom, danom predaje sudu smatra se dan kad je primljen u sudu
 • Novčanom kaznom zbog neopravdanog neodazivanja pozivu suda može se kazniti samo svjedok koji je uredno pozvan radi ispitivanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)