RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2005
  • Članak:Autorsko pravo
  • Stranica:90.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Zaštita autorskog prava (čl. 47. ZAP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)