RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Odgovornost za obveze trgovačkog društva (čl. 9. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)