RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2005
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:88.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Indeksna klauzula (čl. 396. ZOO-a)
  • Dokumentarni akreditiv (čl. 1075. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)