RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Priznavanje radnog staža ostvarenog u inozemstvu u mirovinski staž u RH
  • Ostvarivanje prava na naknadu nakon prestanka dužnosti općinskog načelnika
  • Radni staž u struci kao uvjet za raspored na radno mjesto
  • Obavljanje poslova sanitarne inspekcije
  • Pravo na dokup dijela mirovinskog staža
  • Uračunavanje radnog staža ostvarenog u BiH u radni staž u tijelu uprave u RH
  • Primjena čl. 40. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za vrijeme trajanja raspolaganja, odnosno otkaznog roka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)