RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porezni status uvoznih voćnih sokova za djecu
  • Označavanje pripravaka na osnovi ekstrakta kave, markicama za označavanje kave
  • Obilježavanje sirove kave zatečene na skladištu 1. rujna 2005. i stavljanje u promet
  • Postupanje s neobilježenom kavom zatečenom na zalihama veletrgovaca na dan 1. rujna 2005.
  • Označavanje kave obilježavajućim markicama u carinskom postupku vanjske proizvodnje
  • Kava zatečena na zalihama ugostitelja na dan 1. rujna 2005.
  • Označavanje kave u carinskom postupku unutarnje proizvodnje u sustavu odgode

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)