RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Uvoz kombi vozila kao opreme, temeljem povlastice iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Uvoz predmeta za izlaganje na ... sajmu
 • Uvoz ..... ovaca kao gospodarskog inventara pri preseljenju u RH
 • Povrat plaćene carine i PDV-a na uvezeni osobni automobil invalidne osobe
 • Oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu sportskog vozila
 • Carinski status kamp-prikolice
 • Evidentiranje zabrane otuđenja kod privremenog uvoza robe
 • Ponovni izvoz osobnoga automobila stranih diplomatskih pločica
 • Uvoz osobnoga automobila i opreme, temeljem povlastice iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Uvoz osobnoga automobila

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)