RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Način oporezivanja isplata fizičkim osobama kojima je radni odnos u mirovanju
  • Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak na povremene usluge turističkog vodiča
  • Porezni tretman plaćanja premije osiguranja od odgovornosti
  • Pravo na korištenje uvećanog osobnog odbitka na područjima posebne državne skrbi po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2004. godinu
  • Porezni položaj stipendija koje isplaćuje zaklada
  • Promjena načina oporezivanja drugog dohotka u tijeku godine
  • Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - naknade za rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)