RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porez na dodanu vrijednost - izdavanje računa na obavljene športske usluge na moru
  • Obračun PDV-a u slučaju pružene usluge bez naknade - "članarina"
  • Obračun PDV-a na troškove usluga pri uvozu dobara
  • Obveznik PDV-a - poduzetnik koji ne obavlja profitnu djelatnost

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)