RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Radno vrijeme i vrijeme provedeno na samom putovanju na službenom putu
  • Naknada za odvojeni život od obitelji i terenski dodatak
  • "Uputa o pravnom lijeku"
  • Dnevnice i prekovremeni rad na službenom putu
  • Visina boravišne pristojbe za 2006. godinu
  • Visina boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
  • Ovrha na nekretnini i založna prava
  • Pravo zadržanja
  • Prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanovaKapara dana u vezi s ugovorom koji nije pravovaljan

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)