RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Radno vrijeme i vrijeme provedeno na samom putovanju na službenom putu
 • Naknada za odvojeni život od obitelji i terenski dodatak
 • "Uputa o pravnom lijeku"
 • Dnevnice i prekovremeni rad na službenom putu
 • Visina boravišne pristojbe za 2006. godinu
 • Visina boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 • Ovrha na nekretnini i založna prava
 • Pravo zadržanja
 • Prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanovaKapara dana u vezi s ugovorom koji nije pravovaljan

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)