RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Nije valjan opoziv nagodbe učinjen telefaxom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)