RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2005
  • Članak:Carine
  • Stranica:98.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Utvrđivanje carinske vrijednosti robe (čl. 31., 32. i 33. CZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)