RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2005
  • Članak:Ovršno pravo
  • Stranica:96.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Ovršna isprava (čl. 21. OZ-a)
  • Privremene mjere - pretpostavke (čl. 297. OZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)