RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Litispendencija (čl. 194. ZPP-a)
  • Revizija (čl. 382. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)