RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Ograničenja parcelacije građevinskog zemljišta, čl. 43. i 43.b ZPU-a nisu u suprotnosti s Ustavom, ZOV-om i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  • Naplata posebne upravne pristojbe u slučaju započete izgradnje građevine odnosno izgrađene građevine bez građevinske dozvole
  • Izrada izvješća o stanju u prostoru
  • Izmjena i/ili dopuna glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole na temelju koje se gradi
  • Odbijanje zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole
  • Pravo na obavljanje poslova projektiranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)