RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.1999
  • Članak:Priznavanje prihoda i izdataka proračunskih korisnika za I. do XII. 1998.
  • Stranica:177.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)