RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Do donošenja posebnog zakona o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima
  • Ako iz bilo kojeg razloga službeniku rješenjem nije utvrđena obveza polaganja državnog stručnog ispita, znači li to da je oslobođen te obveze i da ne mora polagati državni stručni ispit
  • Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti u predstavničkom tijelu na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku predstavničkog tijela u roku osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti
  • Pravo na plaću službenika premještenog sukladno čl. 102. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
  • Istovjetnost programa općeg dijela stručnog ispita, iz dva podzakonska akta, za polaganje općeg dijela stručnog ispita za poslove samostalnog upravnog referenta i stručnog suradnika
  • Zabrana prijama u državnu službu
  • Može li osoba sa stvarnom višom stručnom spremom polagati državni stručni ispit za državnog službenika s visokom stručnom spremom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)