RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Uvoz osobnog automobila za potrebe predstavništva
 • Izmjena kontrolnika 510/531
 • Uvoz kamiona kao gospodarskog inventara pri preseljenju u RH
 • Privremeni uvoz plovila po Aneksu C Konvencije o privremenom uvozu
 • Postupak carinskog skladištenja
 • Provedba carinskog postupka za osobni automobil kao predmeta nasljeđivanja
 • Nadležnost carinarnice za prihvat dopunske deklaracije kod puštanja robe u slobodan promet iz carinskog skladišta tipa D
 • Rok zabrane otuđenja za osobne automobile uvezene uz olakšice prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Uvoz kućanskih predmeta i vina
 • Carinska zaštita intelektualnog vlasništva
 • Uvoz namještaja, te stočne hrane
 • Utvrđivanje carinske vrijednosti rabljenih proizvoda
 • Pritužba na nedopušteno tržišno natjecanje tvrtke H. d.o.o., D. K. pri obavljanju otpremničkih poslova na graničnom prijelazu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)