RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Uvoz osobnog automobila za potrebe predstavništva
 • Izmjena kontrolnika 510/531
 • Uvoz kamiona kao gospodarskog inventara pri preseljenju u RH
 • Privremeni uvoz plovila po Aneksu C Konvencije o privremenom uvozu
 • Postupak carinskog skladištenja
 • Provedba carinskog postupka za osobni automobil kao predmeta nasljeđivanja
 • Nadležnost carinarnice za prihvat dopunske deklaracije kod puštanja robe u slobodan promet iz carinskog skladišta tipa D
 • Rok zabrane otuđenja za osobne automobile uvezene uz olakšice prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Uvoz kućanskih predmeta i vina
 • Carinska zaštita intelektualnog vlasništva
 • Uvoz namještaja, te stočne hrane
 • Utvrđivanje carinske vrijednosti rabljenih proizvoda
 • Pritužba na nedopušteno tržišno natjecanje tvrtke H. d.o.o., D. K. pri obavljanju otpremničkih poslova na graničnom prijelazu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)