RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)