RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Obračun PDV-a pri prodaji toplih napitaka putem automata
  • PDV na vlastitu potrošnju - nabavljeni osobni automobil od građana s 5% posebnog poreza na promet
  • Izdavanje R-1 računa obveznicima PDV-a
  • PDV pri podjeli trgovačkog društva s osnivanjem društva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)